Skrönor och sägner kring Dalarö, 2-3/6 - Norrviken