Försommartur med flaggan i topp. 6-8/6 - Norrviken