Fåglar och gölgrodor på Örskär 15-16/5 - Norrviken