Måndagskväll på Stockholms vattenvägar 9/6 - Norrviken