Kvitter och blomster på Ängsö, 23-24/5 - Norrviken